Radiowizjografia cyfrowa

 

Zalety:

 

  • Skrócony czas oczekiwania na zdjęcia RTG

 

  • Zmniejszona o 90% dawka promieniowania, co przy konieczności wykonania wielu zdjęć podczas np. leczenia endodontycznego jest istotnym czynnikiem. W miejsce 1 zdjęcia wewnątrzustnego na kliszy można zrobić 4 do 5 zdjęć metodą cyfrową

 

  • Możliwość powiększenia obrazu na ekranie komputera i jego przetwarzanie

 

  • Ułatwia komunikację między lekarzem i pacjentem

 

  • Archiwizacja zdjęć – możliwość łatwego dostępu do danych, kontroli leczenia, przesyłania Internetem do konsultacji